Soraka vs Thresh: chiến thắng kèo đấu thuộc về ai?

Comments · 32 Views

Soraka vs Thresh: chiến thắng kèo đấu thuộc về ai?

Kèo đấu Soraka vs Thresh khiến nhiều anh em Liên Minh đặc biệt bất ngờ. Sức mạnh của mỗi tướng đánh thể hiện hoàn toán khác ở mùa trước. Phân tích diến biến kèo đấu chi tiết dưới đây sẽ cho bạn thấy được sức mạnh của mỗi tướng đánh.

Xem thêm : Miss Fortune mùa 10

Kèo đấu Soraka vs Thresh

Sức mạnh của Soraka đang thể hiện là sức mạnh của mình tương đối ổn định. Soraka không đặc biệt thể hiện khả năng nào của mình. Tuy nhiên, sức mạnh cụ thể nhất của Soraka lại đặc biệt nằm ở tính ổn định này.

Soraka vs Thresh

Thresh lại đang nắm bắt khả năng sát thương. Sức mạnh sát thương kết hợp với bộ kỹ năng giúp Thresh có được nhiều trải nghiệm trên game đấu của mình.