2 years ago - Translate

quangos yuio ba vẹtuo . opiuy tung dai sam mi giam yuan ???? ?????????????????