1 year ago - Translate

Sop mo cau quan nio noy mu rao ski amou boi nu qu roi mu baka sjji mo rt ?? OK ? . no moj iu ?? . kabanu . ?