Khổ giấy in trên thị trưởng hiện nay được chia thành nhiều loại từ A0 - A17. Nếu bạn chưa biết kích thước khổ giấy thì hãy xem ngay trong bài này nhé.
https://sackim.com/kich-thuoc-....kho-giay-a0-a1-a2-a3

Bật mí kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
sackim.com

Bật mí kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

KH thường nghe các loại khổ giấy như A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7…nhưng không biết kích thước bao nhiêu. Xem bài này để biết nhé.