Riêng về hệ thống âm thanh sân khấu, loa sân khấu thì hiện nay bên Công ty TNHH 1 thành viên âm thanh Lạc Việt đang đứng đầu thị trường rồi, dùng sản phẩm của họ thật sự thấy rất chất lượng và thích thú.

Công ty TNHH 1 thành viên âm thanh Lạc Việt
Địa chỉ: Số 41, Đông tác, Hà Nội
SĐT: 085 9898 468

image