Bác nào dùng loa âm trần DB của bên Công ty TNHH 1 thành viên âm thanh Lạc Việt chưa nhỉ?

Dùng rồi
Chưa dùng
Đang nghiên cứu
1