8 câu chuyện truyền cảm hứng của các doanh nhân trên khắp thế giới
Những doanh nhân thành công luôn nói rằng không có bất cứ bí mật hay công thức nào để làm nên thành công nhưng nếu tìm hiểu câu chuyện của họ, mỗi người trong chúng ta sẽ tìm ra một điều cực kỳ quan trọng.

Vô số tấm gương thành công đã dạy chúng ta rằng bằng cấp, hoàn cảnh xã hội hay tuổi tác đều không thể làm nên thành công mà quan trọng hơn cả là tư duy kinh doanh của mỗi người và khả năng dám nghĩ dám làm. Những tấm gương thành công dưới đây đến từ nhiều lĩnh vực, lứa tuổi, nền tảng giáo dục khác nhau nhưng đều có điểm chung là sự nhạy bén và ngoan cường.

Hy vọng 08 câu chuyện về những doanh nhân thành công trên khắp Thế giới này sẽ truyền cảm hứng để bạn khởi sắc thành công trong năm 2020.

#amis #phanmemquantridoanhnghiepamis #phanmemerp #doanhnhanthanhdat #doanhnhanthegioi

Nguồn: https://www.amis.vn/tin-tuc/ne....wsid/7193/8-cau-chuy