Sana Trần created a new article
7 wek - Translate

Mexico đứng số 4 quả đât về nhập khẩu robot công nghiệp | #robotcongnghiep

Mexico đứng số 4 quả đât về nhập khẩu robot công nghiệp

Mexico đứng số 4 quả đât về nhập khẩu robot công nghiệp

Số liệu của tổ chức dịch vụ thương mại thế giới (WTO) cho biết thêm, hơn nửa số robot nhập khẩu vào Mexico được dùng trong công nghiệp sản xuất và lắp đặt xe hơi