Viettel nhân đôi băng thông gói Internet cáp quang từ tháng 06/2019
#nhandoibangthong #nhandoibangthongviettel #nhandoitocdo #x2bangthong
https://shop.viettel.vn/intern....et/all/viettel-nhan-