Thú nhồi bông giá rẻ là những hàng sản phẩm tồn kho của các công ty do không đảm bảo chất lượng tiêu dùng. Hơn thế, có những sản phẩm rẻ tiền được nhét vào trong là vải vụn, rác thải chưa được xử lý nên cực kì độc hại và ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Những sản phẩm gấu bông giá rẻ có thể ảnh hưởng đến da của các em bé và hệ hô hấp của mọi người xung quanh.
https://teddy.vn/can-voi-thu-nhoi-bong-gia-re.html
#teddy_vn
#can_than_voi_thu_nhoi_bong_gia_re_teddy_vn
#cẩn_thận_với_thú_nhồi_bông_giá_rẻ_teddy_vn
#thú_nhồi_bông_giá_rẻ
>>> https://teddy.vn

image