https://dakhoaquocteclinic.com..../2021/06/22/thu-dam-

[ Thủ dâm là gì? ] Lời khuyên của bác sĩ để có thể thủ dâm an toàn
dakhoaquocteclinic.com

[ Thủ dâm là gì? ] Lời khuyên của bác sĩ để có thể thủ dâm an toàn

Thủ dâm hay tự sướng tuy được coi là một hành động sinh lý rất bình thường, nhưng nếu lạm dụng rất có thể dẫn đến những hậu quả lâu dài...