https://dakhoaquocteclinic.com..../2021/06/18/khi-hu-c

Khí hư có mùi hôi tanh khó chịu | Phương pháp điều trị bệnh hiệu quả
dakhoaquocteclinic.com

Khí hư có mùi hôi tanh khó chịu | Phương pháp điều trị bệnh hiệu quả

Khí hư hay dịch tiết âm đạo là một chất tiết âm đạo có độ nhớt dính, màu trắng trong, hơi tanh nhẹ hoặc không mùi. Khi có sự thay đổi thì...