33 wek - Translate

Đối với một tiệm rửa xe, máy rửa xe cao áp là thiết bị quan trọng. Ngoài việc phục vụ nhu cầu công việc là vệ sinh ôtô, xe máy hàng ngày, thiết bị này còn góp phần tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp

link: https://zingnews.vn/nhung-uu-d....iem-cua-may-rua-xe-c

#tearu #mayruaxecaoap