33 wek - Translate

Với các tiệm rửa xe máy quy mô vừa và nhỏ, máy nén khí rửa xe là thiết bị chuyên dùng khá phù hợp. Sản phẩm có thể đáp ứng tốt các nhu cầu cho tiệm rửa xe mà không lo vận hành liên tục

link: https://tearu.com.vn/may-nen-khi-okazune/

#tearu #maynenkhi #okazune

Máy Nén Khí Okazune - Công Ty Tearu Việt Nam
tearu.com.vn

Máy Nén Khí Okazune - Công Ty Tearu Việt Nam