Cùng Bàn Chân Việt ngắm cầu Rồng phun lửa và cầu sông Hàn quay