https://dakhoaquocteclinic.com..../2021/05/27/vet-khau

Trả lời câu hỏi: Vết khâu tầng sinh môn bao lâu thì lành
dakhoaquocteclinic.com

Trả lời câu hỏi: Vết khâu tầng sinh môn bao lâu thì lành

Bình thường chị em sẽ phải cần một khoảng thời gian khoảng 2 - 3 tuần để vết khâu tầng sinh môn ăn liền lại. Nhưng nếu vết khâu bị sưng...