https://dakhoaquocteclinic.com..../2021/05/25/co-nen-c

Có nên cắt bao quy đầu cho trẻ? | Thông tinh dành cho các bậc phụ huynh
dakhoaquocteclinic.com

Có nên cắt bao quy đầu cho trẻ? | Thông tinh dành cho các bậc phụ huynh

Nhiều bậc phụ huynh sinh khi thấy trẻ bị hẹp bao quy đầu bẩm sinh thường đắn đo có nên cắt bao quy đầu cho trẻ không, điều rất cất thiết...