https://dakhoaquocteclinic.com..../2021/05/20/mang-tri

Màng trinh nằm ở vị trí nào và có tự lành được không?
dakhoaquocteclinic.com

Màng trinh nằm ở vị trí nào và có tự lành được không?

Màng trinh nằm ở vị trí nào trong cơ quan sinh dục của phụ nữ? Màng trinh nằm ở bên trong cửa âm đạo, nó cách cửa âm đạo từ 1-2cm.