https://dakhoaquocteclinic.com..../2021/05/17/cat-bao-

Những trường hợp nào nên đi cắt bao quy đầu | Chi phí cắt bao quy đầu ?
dakhoaquocteclinic.com

Những trường hợp nào nên đi cắt bao quy đầu | Chi phí cắt bao quy đầu ?

Cắt bao quy đầu là một tiểu phẫu giúp nam giới bỏ đi phần quy đầu thừa gây bệnh dài, hẹp bao quy đầu. Vậy cụ thể cắt bao quy đầu để làm gì...