https://dakhoaquocteclinic.com..../2021/05/17/bao-quy-

Bao quy đầu là gì? Khi nào cần phải thực hiện cắt bao quy đầu
dakhoaquocteclinic.com

Bao quy đầu là gì? Khi nào cần phải thực hiện cắt bao quy đầu

Bao quy đầu là một bộ phận quen thuộc ở vùng kín sinh dục nam giới. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được rõ những thông tin về bộ phận này.