9 months ago - Translate

פילטר בר - מתקני מים
חברת פילטר בר עוסקת בשרות ואספקה של מוצרים בתחום טיהור מים והשבחת המים למגזר הפרטי והעסקי גם יחד. השירות הניתן למגזר העסקי כולל ארגונים גדולים וקטנים כאחד.
http://filterbar.co.il

בר מים | מתקני מים | מערכות אוסמוזה הפוכה - פילטר בר
filterbar.co.il

בר מים | מתקני מים | מערכות אוסמוזה הפוכה - פילטר בר

חברת פילטר בר עוסקת בשרות ואספקה של מוצרים בתחום טיהור מים והשבחת המים למגזר הפרטי והעסקי גם יחד. חברת פילטר בר משווקת בר מים, ומתקני מים בכל רחבי הארץ.