http://bit.do/herbal-tea-bg

Статистиката за процента на паразитните инфекции е шокираща! Повечето от хората носят смъртоносни паразити, които причиняват много болести и смърт, чрез действието си в човешкото тяло. Ние обсъдихме нивото на заплаха от паразити и методите на справяне с този проблем с паразитолога, д-р Стелиан Петру, сертифициран от лаборатория по паразитология.

image