Trong năm 2020 có 11 dự án khu đô thị có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ được phê duyệt tại tỉnh Kiên Giang.
#quyhoachvietnam #khudothikiengiang #duantaikiengiang

Những dự án khu đô thị trên 500 tỷ được phê duyệt tại Kiên Giang 2020
quyhoachvietnam.com

Những dự án khu đô thị trên 500 tỷ được phê duyệt tại Kiên Giang 2020

Trong năm 2020 tỉnh Kiên Giang ký quyết định phê duyệt 11 dự án khu đô thị, khu dân cư cao cấp có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ..