Dương vật có mủ là bị làm sao? Điều trị tình trạng này như thế nào?

http://phongkhamdakhoakinhdo.c....om/duong-vat-co-mu-l

#dương_vật_có_mủ #duong_vat_co_mu

Dương vật có mủ là bị làm sao? Điều trị như thế nào?
phongkhamdakhoakinhdo.com

Dương vật có mủ là bị làm sao? Điều trị như thế nào?

Dương vật có mủ hoặc chất dịch nào đó mà không phải là nước tiểu hoặc tinh dịch thì nó thường là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất thường.