Viec Lam Bien Hoa sẽ chia sẽ về luật lao động là gì :Luật lao động là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương và người sử dụng lao động thuê mướn có trả công lao động và những quan hệ xã hội khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Bộ luật lao đông mới nhất 2019 :Theo như bộ luật lao động của việt nam đã có hiệu lực từ 1/2/2013, đã qua sửa đôi gồm 17 chương , 242 điều luật lao động ,tăng hơn 223 điều bộ luật hiện hành ,và đã liệt kê và đưa ra những nội quy quy định quyền lợi ,lợi ích cho người lao động thì trang chúng tôi đính chính lại 5 nội dung mà các doanh nghiệp đang kinh doanh hoạt động phải bộ luật mới này.
https://vieclambienhoa.vn/luat....-lao-dong-viet-nam-m
#vieclambienhoa #vieclambienhoavn

image