kỹ năng làm việc nhóm là gì : là kỹ năng tương tác giữa các thành viên trong một nhóm, nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc việc phát triển tiềm năng của tất cả các thành viên. Một mục tiêu lớn thường đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau, vì thế làm việc nhóm trở thành một định nghĩa quan trọng trong tổ chức cũng như trong cuộc sống.
Vậy vai trò của kỹ năng làm việc nhóm :

Vai trò của kỹ năng làm việc nhóm. Điều đầu tiên khi nói tới khi nhắc tới vai trò của kỹ năng làm việc nhóm đó là giúp giảm áp lực cho mỗi thành viên trongnhóm, giúp họ có cảm giác thoải mái, không bị căng thẳng như khi phải làm việc một mình
https://vieclambienhoa.vn/tam-....quan-trong-cua-ky-na
#vieclambienhoa #vieclambienhoavn

image