Những lỗi vi phạm về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền
...
Hóa đơn là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nếu kế toán không may có một số hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ có thể sẽ bị phạt hành chính. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu chỉ mắc những lỗi vi phạm về hóa đơn dưới đây sẽ không bị phạt tiền.
>>https://bom.to/e0GrqMQ
#viphamhoadon #loihoadon

image