Ngày nay tiếng Anh được sử dụng rộng rãi qua việc giao dịch, làm ăn với các đối tác người nước ngoài nên tiếng Anh rất được coi trọng.
http://giasudangminh.com/nhung....-dieu-phu-huynh-can-