1 year - Translate

馃馃馃膼峄檔g c啤 DC c贸 nhi峄乽 lo岷 kh么ng?
馃馃馃C贸 d霉ng trong c么ng nghi峄噋 kh么ng c谩c anh ch峄, c谩c b岷?
https://bit.ly/31m1M5m

image
image
image
image