http://bit.do/ecospray-vn

Tôi là một trong những người chịu đựng về thể chất và tinh thần vì vấn đề cân nặng trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả những ai đang phải đối mặt với vấn đề này.

image