http://bit.do/princess-hair-vn

ôi muốn chia sẻ với các bạn cách tôi đã giải quyết vấn đề rụng tóc. Nó thực sự là vấn đề nghiêm trọng - ít nhất là với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phải đối mặt với nó, nhất là khi đã 29 tuổi. Nó thực sự là một THẢM HỌA! Tóc rụng không chỉ trong một ngày, không, nó là cả quá trình - tôi có thể nhận thấy mái tóc tôi ngày càng mỏng đi. mỗi ngày: khi chải đầu, gội đầu, ngay cả khi ngủ. Thường là tôi vẫn chải ở những vùng ít tóc, nhưng một ngày tôi nhận thấy một vùng BỊ TRỌC ngay giữa đầu.

image