1 year - Translate

Tính tiết diện dây dẫn | 9 người 10 ý – Đâu là cách tính đúng và nhanh nhất?

Được biết đến như là xương sống của hệ thống, của toà nhà hay phân xưởng. Dây dẫn điện đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc truyền dẫn và cung cấp năng lượng cho các thiết bị hoạt động. Chính vì thế việc tính tiết diện dây dẫn luôn là một nhiệm vụ quan trọng của người kỹ thuật. Vậy cần kỹ thuật gì? Hay có mấy cách để tính toán tiết diện dây dẫn trong thực tế?

Link: https://bit.ly/3aOtcEk

image
image
image