1 year - Translate

✍️✍️✍️Cảm biến áp suất hơi
Cảm biến áp suất hơi được dùng để giám sát hoặc bảo vệ hệ thống sản xuất. Nhiệm vụ của chúng rất quan trọng trong việc bảo vệ cơ cấu, khi hơi được cấp ra đường ống có vượt quá ngưỡng chịu đựng của đường ống hay không. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cảm biến áp suất hơi nhé!
Link: https://bit.ly/3iVHTbu

imageimage