Nhận làm luận văn nhiều chuyên ngành, chỉnh sửa, viết thuê luận văn kinh tế, luận văn quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế và quản lý thủy sản, Kinh tế và quản lý nuôi trồng thủy sản, Quản lý và phát triển nghề cá, Công tác xã hội, Quản lý đất đai, Quy hoạch đất đai, Quy hoạch nông thôn mới, Quy hoạch phát triển nông thôn, Marketing địa phương, Quản trị công, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kinh tế lượng. Viết thuê Luận văn
https://thuevietluanvanthacsi.wordpress.com

close
thuevietluanvanthacsi.wordpress.com

close

  GÓI CÁC GÓI CHẠY MÔ HÌNH TRÊN EVIEW/SPSS/STATA,….. ĐƠN GIÁ (đồng) A CHẠY HỒI QUY HOẶC KIỂM ĐỊNH A1 Chạy trên data của Khách hàng  700.000 – 1.000.000 A2 Chỉnh sửa lại data của khách + chạy mô hình/kiểm định,…  2.500.000 – 3.000.000 A3 Chỉnh sử