Trường hợp nào hộ kinh doanh được miễn thuế, lệ phí?
Dưới đây là những điều kiện hộ kinh doanh được miễn thuế năm 2021. Hãy cùng xem đó là những điều kiện nào nhé!
1. Miễn thuế TNCN, thuế GTGT
2. Miễn lệ phí môn bài
Dịch vụ kế toán thuế TinLaw vừa giới thiệu đến đọc giả những trường hợp hộ kinh doanh được miễn thuế. Nếu không thuộc một trong các trường hợp trên thì hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định và đúng thời hạn.
>>https://bom.to/0coOgb
#thuemonbai #thuetncn #thuegtgt

image