https://aka.re/tibettea-pure-lifevn

Vào năm 2016, Viện Ký sinh trùng và Y học Nhiệt đới đã thử nghiệm thành công một thế hệ sản phẩm mới có tên là Tibettea, một loại trà chống lại các loại ký sinh trùng. Trung tâm dịch vụ báo chí của Viện đã công bố những thông tin sau đây:

image