Bạn đã nghe về cảm biến nhiệt độ Pt1000. Vậy bạn có biết rằng có một bộ chuyển đổi tín hiệu chuyên dụng cho Pt1000 xuất ra các tín hiệu chuẩn công nghiệp?
Thông tin cho bạn tại đây: https://bit.ly/2PgtEBk

image
image
image
image