http://bit.do/noia-derm-vn

Tôi 35 tuổi, và trán của tôi trông giống như con sâu róm. Toàn nếp nhăn sâu đậm!
Không phụ thuộc vào bất cứ cảm xúc nào, dù là tươi cười hay tức giận, trên mặt tôi đều xuất hiện các nếp nhăn không hề biến đi đâu được. Mới đây tôi đã quyết định đi tiêm botox, vì không thể nào nhìn vào mấy "kênh đào" trên mặt mình nữa.

image