http://bit.do/chocolate-slim-vn

Xin chào! Tất cả mọi người đều nhận thấy việc mình đã giảm được rất nhiều cân và bắt đầu đặt câu hỏi với mình. Mình phải luôn luôn trực tuyến để trả lời tin nhắn của tất cả mọi người. Vì vậy, mình đã cố gắng hết sức để viết ra một câu trả lời chung, nhưng điều này đã không thành công. Vì vậy, mình quyết định viết bài này để trả lời cho câu hỏi: " Bằng cách nào bạn có thể giảm được 34 kg? " (Điều đó không có nghĩa là bạn không thể gửi tin nhắn hoặc hỏi tôi bất kỳ điều gì, nó sẽ làm cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn).

image