http://bit.do/detoxic-th

ในปี 2018 อยู่ตรงกลางปรสิตวิทยาทางการแพทย์และเวชศาสตร์เขตร้อนได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่เรียกว่า Detoxic ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับปรสิต บริการด้านข่าวของสถาบันมีการเผยแพร่สิ่งต่อไปนี้:

image