2 years - Translate

VFGAP - Hê thống truy xuất ngồn gốc sản phẩm

VFGAP là cầu nối giữa vùng nguyên liệu chất lượng đến nơi chế biến an toàn, tới tận tay người tiêu dùng thông thái.đảm bảo quy trình tiêu chuẩn, minh bạch, chính trực.

Địa chỉ 620 Lê Duẩn, Eatam, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Website: https://vfgap.vn/