http://bit.do/body-armour-th

ผมอยากจะเล่าเรื่องของผมให้คุณได้ฟังว่า ผมใช้วิธีไหนในการเอาชนะอาการหัวเข่าเสื่อมและโรคออสคีโอคอนไดรตีสที่หลังของผม ผมไม่ใช่นักการภาพหรือแพทย์ ผมก็เลยจะไม่ได้อธิบายอะไรให้เป็นศัพท์วิชาการยุ่งยาก ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเอง

image