Mình đang muốn làm website thương mại điện tử, các bác thấy nên làm nền tảng nào oke magento hay wordpress hơn nhỉ.
Thấy mấy bên như 94Now, Sapo,.. có gói thiết kế website thương mại điện tử nền tảng magento thấy cũng oke mà vẫn phân vân quá, các cao nhân nào dùng nền tảng này rồi chỉ em với
#sapo
#94now
#thiết_kế_website_thương_mại_điện_tử