http://bit.do/Ecoslim-th

ขั้นตอนการลดน้ำหนักใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ ก่อนเริ่มลดน้ำหนัก ริสาลองเข้าไปอ่านหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็ได้ไปเจอเข้ากับกลุ่มสนทนาที่มีชื่อว่า "-40 กก." ที่ริสาอ่านว่ามีใครลดน้ำหนักบ้างและทำยังไงบ้าง ใช้อะไรบ้าง และริสาก็จะมาดูผลลัพธ์ที่ได้

image