dongho xwatch created a new article
2 years - Translate

Thương hiệu đồng hồ cơ được ưa chuộng thập niên 70 | #watches

Thương hiệu đồng hồ cơ được ưa chuộng thập niên 70

Thương hiệu đồng hồ cơ được ưa chuộng thập niên 70

Và ở đây, hậu sinh chúng tôi xin phép nhắc về 5 đồng hồ cơ cổ lẫy lừng Việt Nam thập niên 70 (đeo tay), nghe được từ cha ông, từ các bác thợ già