http://profitleadbit.com/9W3V

"ถ้ามีใครมาบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หาย อย่าไปเชื่อครับ ผมยืนยันเลยว่าโรคเกี่ยวกับข้อและเข่านั้นสามารถรักษาหายได้ แม้ว่าคุณจะอยู่ในวัยที่ชราขนาดไหนก็ตาม"
คุณหมอท่านนี้ได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกวัย 18 ปี โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน และรักษาคุณยายท่านหนึ่งที่มีอาการไขข้ออักเสบชนิดรุนแรงให้หายขาดได้ภายใน 78 วัน ส่วนอาการปวดบริเวณข้อและเข่าที่เกิดขึ้นนั้น คุณหมอบอกว่าหากรักษาทำการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะหายไปภายใน 4 วัน! จากประสบการณ์การทำงานกว่า 45 ปี คุณหมอยืนยันได้ว่าทุกอาการที่เป็นนั้นสามารถรักษาหายได้ทั้งสิ้น หลังจากที่คุณหมอได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ช่อง Russia-1 (ในหัวข้อ "จะดูแลรักษาข้อเข่าอย่างไรให้สุขภาพดีได้ในทุกวัย" คุณหมอเหล่า ชาน ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่านนี้จึงได้เปิดโอกาสให้เราได้สัมภาษณ์

image