4 months ago - Translate

http://vtmc.com.vn/tin-tuc/kha....i-niem-cau-tao-phan-
Cấu tạo của vòng bi bao gồm các thành phần: Phớt + Vòng ngoài + Con lăn + Vòng cách + vòng trong + Phớt

Khái Niệm, Cấu Tạo, Phân Loại Và Công Dụng Của Vòng Bi
vtmc.com.vn

Khái Niệm, Cấu Tạo, Phân Loại Và Công Dụng Của Vòng Bi