Thông Tin Dự Án Xuất Khẩu CoCa CoLa WareHouse
> Tên dự án: Coca Cola Warehouse
> Hạng mục: Thiết kế, sản xuất và vận chuyển kết cấu thép
> Quốc gia: Philippines
> Lĩnh vực: Công nghiệp

#Xuất_khẩu_kết_cấu_thép_sang_philippines
#coca_cola_warehouse
#worldsteel_group
https://lnkd.in/f6rRiRf

Dự Án Xuất Khẩu Kết Cấu Thép CoCa CoLa WareHouse - Philippines
lnkd.in

Dự Án Xuất Khẩu Kết Cấu Thép CoCa CoLa WareHouse - Philippines

WorldSteel Group - Dự án xuất khẩu kết cấu thép CoCa CoLa Warehouse của Công ty nước giải khát CoCa CoLa Philippines (Coca-Cola Beverages Philippines, Inc.)