Lợi Thế Khi Xây Dựng Nhà Xưởng Tại Tây Ninh
1. Miễn, giảm tiền sử dụng đất
2. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.
3. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
4. Hỗ trợ tập trung đất đai
5. Tiếp cận, hỗ trợ vay vốn tín dụng
6. Hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao.
7. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường.
8. Hỗ trợ đầu tư cơ sở: bảo quản, chế biến nông sản, giết mổ gia súc, gia cầm. Chế tạo thiết bị, linh kiện, máy móc phụ trợ.

https://www.reddit.com/user/la....nworldsteel/comments

image